Language : Thai | English


หน้าหลัก

เกี่ยวกับบริษัท

งานบริการ

สินค้า และผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา

อีเมล์

บริษัท ยู.ซี.เอส เซอร์วิส (ประเทศไทย)
  ประวัติความเป็นมา
หนังสือชี้แจง
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  เป้าหมาย (Goals)
  สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากเรา
  มาตรฐานการกำจัดแมลง
  การทำบริการรายเดือน
  แผนผังองค์กร
   แผนผังองค์กร


 


 

บริษัท ยู.ซี.เอส.เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
55/24 หมู่ 5 ถ.เสม็ด-อ่างศิลา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000.