facebook_page_plugin

ยู.ซี.เอส เซอร์วิส

ประกอบธุรกิจในด้านการให้บริการกำจัด ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง ฯลฯ ให้กับอาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม และโครงการบ้านจัดสรรในเขตชลบุรี และปริมณฑล.
 
ติดต่อเรา
สายด่วน 082-3389555

ชีววิทยา นิเวศวิทยาและการป้องกันกำจัดยุง

ปัจจุบัน มีสัตว์หลายชนิดที่เป็นปัญหาของคนและสัตว์ สัตว์ที่พบบ่อยๆ จำนวนมากได้แก่ แมลงและหนู แมลงหลายชนิดเป็นพาหะนำโรคมาสู่คนและสัตว์ แต่แมลงที่รู้จักกันดีและเป็นสัตว์ปีก ที่พบได้ทุกหนทุกแห่งคือ ยุง

วิทยาและนิเวศวิทยาของยุง

วงจรชีวิตของยุง

ยุงมีการเจริญเติบโตแบบสมบูรณ์ 

ไข่ ---> ตัวอ่อน --->  ดักแด้ ---> ตัวเต็มวัย

ในแต่ละระยะจะถูกควบคุมด้วยฮอร์โมนที่สำคัญ 3 ชนิด คือ ฮอร์โมนจากสมอง ecdisone และ juvinile hormone

ระยะไข่

ไข่ยุงแต่ละชนิดมีขนาดและลักษณะไม่เหมือนกันลักษณะการวางไข่อาจบอกชนิดของ กลุ่มยุงได้ยุงชอบวางไข่บนผิวน้ำหรือบริเวณชื้น เช่น ภาชนะเหนือระดับน้ำ

ระยะตัวอ่อน หรือระยะลูกน้ำ

ลูกน้ำหายใจโดยการใช้ท่อหายใจและมีท่อตรงส่วนปลายท้องที่เรียกว่า “ไซฟอน”ยกเว้นยุงก้นปล่องรูเปิดหายใจที่เรียกว่า “สไปราคูลา โอเพนนิ่ง”

อาหารของลูกน้ำยุงได้แก่ สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ในน้ำ เช่น แบคทีเรีย สาหร่าย ลูกน้ำจะลอกคราบ 4 ครั้งแล้วกลายเป็นตัวโม่งหรือระยะดักแด้

การเจริญในระยะลูกน้ำจะใช้เวลาประมาณ 7-10 วัน

ดักแด้หรือระยะตัวโม่ง

ตัวโม่งรูปร่างผิดไปจากลูกน้ำ ส่วนหัวเชื่อมกับส่วนอกรูปร่างลักษณะคล้ายกับตัวเครื่องหมายจุลภาคท่อหายใจ อยู่ที่ส่วนหัวและใช้เวลาในการเจริญเติบโต 1-3 วัน

ตัวเต็มวัย

ตัวยุงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

ส่วนหัว   ประกอบด้วย ตา หนวด ปาก

ส่วนอก    ส่วนอกจะมีลวดลายต่างๆกัน ใช้ในการแยกชนิดของยุงได้ เป็นที่ตั้งของส่วนขาและปีก

ส่วนท้อง  เป็นที่ตั้งของอวัยวะสืบพันธุ์

การผสมพันธุ์

เมื่อยุงตัวเมียออกมาได้ 1-2 วัน จะเริ่มผสมพันธุ์ตัวเมียจะทำการกระพือปีกเพื่อเป็นการเรียกตัวผู้เพื่อทำการ ผสมพันธุ์ ยุงเพศเมียบางชนิดเมื่อผสมพันธุ์แล้วจะต้องการเลือดจากสัตว์เลือดอุ่น

อายุของยุง

ตัวผู้จะอายุสั้นกว่าตัวเมีย ยุงตัวผู้อายุ 1 สัปดาห์ ยุงตัวเมียอายุ 1-5 เดือนอายุของยุงขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ชนิดของยุงที่พบในประเทศไทย

แผนที่บริษัท

ติดต่อ บริษัท:

บริษัท ยู.ซี.เอส.เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด 55/24 หมู่ 5 ถนนเสม็ด–อ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000.


โทร : 0-3839-8555-7
สายด่วน:
081 9497856(ปรึกษา ปลวก และแมลง)
082-3389555(ปรึกษา ป้องกันนก)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ไลน์ไอดี: @ucs2000
แฟ็กซ์: 0-3839-8557

Contact Us:

U.C.S.SERVICE (THAILAND) CO.,LTD. CHONBURI: 55/24 Moo 5 Samed-Angsira Rd. T.Samed A.Muang. Chonburi 20000.


Tel: 0-3839-8555-7
Hotline:
081 9497856 (Consult termites and insects)
082-3389555 (Consult Bird Prevention )
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lind ID: @ucs2000
Fax: 0-3839-8557

ซื่อสัตย์ ปลอดภัย
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม บริการด้วยคุณภาพ