U.C.S.SERVICE (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัท ยู.ซี.เอส.เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด


โทร: 0-3839-8555-7
สายด่วน: 082-3389555
ไลน์ไอดี: @ucs2000
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานบริการ ยู.ซี.เอส.เซอร์วิส

หนู และ การป้องกันกำจัด

หนู เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่แพร่พันธุ์เร็วที่สุดในโลก 1 ใน 3 ทั่วโลกพบมากกว่า 500 ชนิด ฟันของหนูมีความแข็งแรงมาก กัดแทะพืชผลของมนุษย์และทำให้เกิดการปนเปื้อนเป็นพาหะนำโรคหลายชนิด เช่น โรคฉี่หนู โรไข้หนู โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร กาฬโรค พยาธิ โรคฉี่หนูโรคพิษสุนัขบ้า

การป้องกันและกำจัดหนูที่ได้ผล จะมีหลายวิธีตามความเหมาะสมของสถานที่นั้นๆควรได้รับความร่วมมือจากผู้ที่ รับผิดชอบของสถานที่ทั้งด้านสุขอนามัย  สภาพแวดล้อม หรือช่องทางเข้า ออกของหนูเพื่อใช้วิธีการป้องกันและกำจัดหนูที่มีประสิทธิภาพ ทางบริษัทจะดำเนินการป้องกันหนูโดยวิธีการที่แตกต่าง กันตามความเหมาะสมของ สภาพพื้นที่ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

การดำเนินการโดยใช้วิธีการวางเหยื่อพิษสำเร็จรุป

 • กำหนดจุดวางเหยื่อบริเวณรอบๆของสถานที่
 • กำหนดจุดวางเหยื่อทั้งภายในและภายนอกรอบตัว อาหารอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวางเหยื่อพิษสำlเร็จรูปได้แก่กล่องไม้ ท่อพีวีซีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3-4นิ้ว
 • กำหนดปริมาณเหยื่อให้เท่ากันในแต่ละจุดเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบผลเหยื่อ พิษสำเร็จรุปจะสลับหมุนเวียนเปลี่ยนชนิดสารเคมีทั้งกลิ่นและรสที่หนูชอบ


 ดำเนินการโดยวิธีการวางกระดาษกาว

 • วางกระดาษกาวตามจุดที่กำหนด บางสถานที่อาจวางกระดาษกาวในกล่องสี่เหลี่ยมที่มีฝาปิดมิดชิดที่มีช่องให้หนูเข้าไปได้ตามความเหมาะสมของสถานที่
 • บริเวณกลางกระดาษกาวจะมีอาหารหรือเหยื่อล่อไว้ซึ่งจะมีการเปลี่ยนอาหารทุกครั้งที่เข้าทำการบริการ

ดำเนินการโดยวิธีการวางกรงดักหนู

 • ตรวจสอบพื้นที่ที่จะวางกรงดักหนูตามความเหมาะสมเช่น บริเวณปากรูหนู หรือตามรอยทางเดินของหนู
 • ในกรงจะมีเหยือหรืออาหารล่อไว้ทุกจุด
 • เจ้าหน้าที่จะทำความสะอาดกรงทุกครั้งที่มีหนูติด

หนูที่สร้างปัญหามีอยู่ 2 ชนิด 

1. หนูนา 2. หนูบ้าน

งานบริการ

ผลิตภัณฑ์

บริษัท ยู.ซี.เอส.เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

U.C.S.SERVICE (THAILAND) CO.,LTD.

55/24 หมู่ 5 ถนนเสม็ด–อ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000.


55/44 Moo 5 Samed-Angsira Rd. T.Samed A.Muang. Chonburi 20000.

 • โทร: 038-398-5557 (ออฟฟิศ)

 • สายด่วน: 081-949-7856
  (รับปรึกษากำจัดปลวก และแมลง)

 • สายด่วน: 082-338-9555
  (รับปรึกษาป้องกัน และไล่นก)

 • อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ไลน์: @ucs2000
 • แฟ็กซ์: 0-3839-8557
Copyright © 2023 U.C.S.SERVICE (THAILAND) CO.,LTD.. All Rights Reserved.