U.C.S.SERVICE (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัท ยู.ซี.เอส.เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด


โทร: 0-3839-8555-7
สายด่วน: 082-3389555
ไลน์ไอดี: @ucs2000
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานบริการ ยู.ซี.เอส.เซอร์วิส

แมลงวัน และ การป้องกันกำจัด

แมลงวันจัดอยู่อันดับ Diptera พบได้ทั่วทุกแห่งทั่วโลกบางชนิดหากินอย่างอิสระ เป็นตัวเบียนก่อให้เกิดความรำคาญ และเป็นพาหะนำเชื้อโรคต่างๆ

 ลักษณะภายนอกที่สำคัญ

แมลงวันจะมีปีกเพียง 1 คู่ จะพบตาเดี่ยว 3 ตา หนวดและปากมีวิวัฒนาการแตกต่างกัน ส่วนอกเห็นได้ชัด ส่วนท้องมี 4-9 ปล้อง นำเชื้อโรคสู่มนุษย์ อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต อาศัยและเพาะพันธุ์ตามสิ่งสกปรกเน่าเหม็น ลักษณะทางชีววิทยาและนิเวศวิทยาของแมลงวัน

ระยะไข่

ตัวเมียจะวางไข่ตามพื้นไข่มีลักษณะสีขาว รูปร่างคล้ายกล้วยมีความยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร ใช้เวลาในการพัฒนาต่ำสุด 6-8 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส ตัวหนอนมี 3 ระยะ หนอนจะมีอวัยวะคล้ายตะขอบริเวณปาก

ภาพแสดงลักษณะของไข่แมลงวันและขณะที่แมลงวันกำลังวางไข่

ระยะตัวอ่อน

ตัวหนอนมีขนาดโตเต็มที่มีความยาว 12-13 มิลลิเมตร หนอนแมลงวันเรียกว่า maggot ไม่มีขา ตัวหนอนวัยที่3 รูปร่างคล้ายกล้วย รูหายใจของแมลงวันจะอยู่บริเวณส่วนหัวและส่วนท้ายของลำตัว

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของหนอนแมลงวัน

 • อุณหภูมิ
 • ความชื้น

ระยะดักแด้ของแมลงวัน

เมื่อเข้าสู่ระยะดักแด้ใหม่ๆ จะมีสีขาวหรือสีเหลือง ระยะดักแด้จะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมใช้เวลาในระยะนี้ประมาณ 3-4 วัน ทนทานต่อความชื้นได้ดีกว่าระยะตัวหนอน ทนทานต่ออุณหภูมิสูงสุดที่ 45 องศาเซลเซียส

ระยะตัวเต็มวัยของแมลงวัน

เมื่อออกจากดักแด้ใหม่ๆ จะมีลำตัวอ่อนนุ่ม บินไม่ได้ หลังออกจากดักแด้ได้ 2-3 วัน จึงพร้อมผสมพันธุ์ ในแต่ละปีอาจมีการเจริญเติบโตได้ถึง 30 รุ่น จะพบแมลงวันในฤดูร้อนมาก

นิเวศวิทยาของแมลงวัน

แหล่งเพาะพันธุ์
พวกมูลสัตว์ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่สำคัญของแมลงวันบ้านกองปฏิกูลของเสียจากโรงงานผลิต อาหารเศษของเน่าเสียที่มีสารอินทรีย์

แหล่งเกาะพัก
ชอบผิวขรุขระมากกว่าพื้นเรียบในประเทศเขตร้อนมักพบเกาะทั่วไปตามอาคารบ้าน เรือนในเวลากลางคืนจะเกาะพักใกล้เคียงกับบริเวณแหล่งอาหาร

แมลงวันบ้าน
ลักษณะภายนอกที่สำคัญของแมลงวันบ้าน ลำตัวสีเทาดำ ขนาด 5-6 มิลลิเมตร ส่วนของตามีสีแดง มีแถบยาวสีเทาเข้มหรือดำ 4 เส้นที่ด้านบนของส่วนอกส่วนปากเป็นแบบ sponging type บริเวณขาปล้องสุดท้ายจะมีขนเส้นเล็กๆ

แมลงวันหัวเขียว
มีมากกว่า 20 ชนิด มีขนาดลำตัวค่อนข้างใหญ่ ประมาณ 9-15 มิลลิเมตร มีสีเขียวอมน้ำเงิน สะท้อนแสง พบได้ตามแหล่งเน่าเสีย ซากสัตว์ที่ตายใหม่ๆ

แมลงวันหลังลาย
มีลำตัวขนาดใหญ่ สีเทา ขนาด 10-13 มิลลิเมตร ลักษณะเด่น มีแถบยาวที่ส่วนอก ส่วนท้องด้านบนมีลายรูปเหลี่ยมสีเทาเข้มหรือดำเป็นเหมือนตาหมากรุกจะกินน้ำ หวาน น้ำผลไม้ แมลงวันลายจะไวต่อขยะ ซากสิ่งมีชีวิตที่เน่าเปื่อย ไม่ค่อยพบเข้ามาทำความรำคาญในบ้านเรือน

 ความสำคัญทางการแพทย์และสาธารณสุขของแมลงวัน

 • เป็นพาหะนำโรค
 • แมลงวันบ้าน แมลงวันหัวเขียวและแมลงวันหลังลาย นำโรคบิด ไทฟอยด์ อาหารเป็นพิษ อหิวาตกโรค และหนอนพยาธิบางชนิด
 • ก่อให้เกิดความรำคาญ
 • เป็นตัวพาไข่พยาธิมาสู่อาหาร

 

งานบริการ

ผลิตภัณฑ์

บริษัท ยู.ซี.เอส.เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

U.C.S.SERVICE (THAILAND) CO.,LTD.

55/24 หมู่ 5 ถนนเสม็ด–อ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000.


55/44 Moo 5 Samed-Angsira Rd. T.Samed A.Muang. Chonburi 20000.

 • โทร: 038-398-5557 (ออฟฟิศ)

 • สายด่วน: 081-949-7856
  (รับปรึกษากำจัดปลวก และแมลง)

 • สายด่วน: 082-338-9555
  (รับปรึกษาป้องกัน และไล่นก)

 • อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ไลน์: @ucs2000
 • แฟ็กซ์: 0-3839-8557
Copyright © 2023 U.C.S.SERVICE (THAILAND) CO.,LTD.. All Rights Reserved.