U.C.S.SERVICE (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัท ยู.ซี.เอส.เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด


โทร: 0-3839-8555-7
สายด่วน: 082-3389555
ไลน์ไอดี: @ucs2000
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

งานบริการ ยู.ซี.เอส.เซอร์วิส

เรือด และ การป้องกันกำจัด

เรือด
 มีอวัยวะคล้ายเกล็ด 1 คู่ อยู่ด้านหลังของอกปล้องสุดท้าย หัวสั้น หลบอยู่ในอกปล้องแรกซึ่งกว้าง เรือดจะมีรูปร่างเป็นรูปไข่ ตัวแบน ปากเป็นแบบเจาะ-ดูด (piercing-sucking type) มีลักษณะโค้งงอและสามารถพับเก็บภายในร่องด้านหน้าส่วนหัวได้ ขาของเรือดเป็นแบบขาเกี่ยว (clinging leg) ซึ่งจะมีลักษณะเด่น คือ ปล้อง tibia เป็นง่าม และขาปล้องสุดท้าย คือ claw จะยาวโค้งคล้ายตะขอ

ที่อยู่อาศัย 
มักพบเห็นเรือดอาศัยอยู่ตามร่องเพดานหรือรอยแตกของพื้นบ้าน เตียงไม้ และซอกตะเข็บของที่นอน เรือดเป็นปรสิตที่ไม่ได้อยู่กับ host แต่จะกัด host เมื่อรู้สึกหิว และมีความปราดเปรียวในเวลากลางคืน

การแพร่กระจาย  
เรือดเป็นแมลงที่แพร่กระจายได้รวดเร็ว แพร่จากบ้านหนึ่งไปยังอีกบ้านหนึ่งโดยไต่ไปตามฝาผนัง ท่อน้ำ การระบาดของเรือดมักพบที่บริเวณที่อยู่อาศัยที่ขาดการดูแลและเอาใจใส่เรื่องของความสะอาดของเครื่องนอน

วัฎจักรชีวิตของเรือด 
เรือดตัวเมียวางไข่ตามร่องกระดาน หรือรอยแตกของพื้นบ้าน ตะเข็บที่นอนและเสื้อผ้า เรือดตัวเมียตัวหนึ่งจะวางไข่ได้ครั้งละ 200-500 ฟอง ตัวอ่อน (nymph) ฟักออกเป็นตัวภายใน 4-21 วัน หรือระยะจากไข่เป็นตัวเต็มวัยจะใช้เวลาประมาณ 1-4 เดือน. 

 

ผลต่อสุขภาพ  
นอกจากการกัดซึ่งก่อให้เกิดปัญหาแล้ว ยังไม่ปรากฏว่าเรือดนำโรคมาสู่มนุษย์ รอยกัดของเรือดทำให้คันมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากน้ำลายของเรือด และอาการคันนั้นจะคันอยู่หลายวัน บางคนก็มีอาการแพ้มาก

เหตุที่เรือดไม่นำโรคอาจเป็นเพราะลักษณะโครงสร้างและนิสัยของเรือด คือ เรือดไม่สำรอกเอาเลือดที่มันดูดเข้าไปแล้วออกมา และขณะที่เจาะ-ดูดเลือดนั้น ตัวเรือดจะไม่ถ่ายมูลเหมือนกับตัวมวน

การป้องกันและการกำจัดเรือด

 • ใช้ สารเดลตาเมทริน (deltamethrin) หรือ ไซเปอร์เมทริน (cypermethrin) ชนิดน้ำฉีดตามร่องและรอยแตกของพื้นบ้าน พื้นเตียง
 • เขี่ยขยะฝุ่นละอองตามร่องและรอยแตกของพื้นบ้านออกให้หมด
 • ทำความสะอาดหรือนำเครื่องนอนออกผึ่งแดดบ่อยๆ

งานบริการ

ผลิตภัณฑ์

บริษัท ยู.ซี.เอส.เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

U.C.S.SERVICE (THAILAND) CO.,LTD.

55/24 หมู่ 5 ถนนเสม็ด–อ่างศิลา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000.


55/44 Moo 5 Samed-Angsira Rd. T.Samed A.Muang. Chonburi 20000.

 • โทร: 038-398-5557 (ออฟฟิศ)

 • สายด่วน: 081-949-7856
  (รับปรึกษากำจัดปลวก และแมลง)

 • สายด่วน: 082-338-9555
  (รับปรึกษาป้องกัน และไล่นก)

 • อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ไลน์: @ucs2000
 • แฟ็กซ์: 0-3839-8557
Copyright © 2023 U.C.S.SERVICE (THAILAND) CO.,LTD.. All Rights Reserved.